Rehabilitació

Rehabilitacions

Recuperació, conservació, reforma i millora d’edificis i espais existents.

Reforma i millora d’edifici plurifamiliar entre mitgeres

Reforma habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres