Reforma i millora d’edifici plurifamiliar entre mitgeres

Reforma i millora edifici plurifamiliar entre mitgeres

(24018)

Reforma i millora centrada en les distribucions i condicions dels habitatges existents d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres. A aquest efecte, es fa una redistribució total de l’interior de les plantes pis, sense modificar-ne la superficie i donat que el nucli de comunicació vertical és compartit amb l’edifici contigu es proposa la incorporacio d’un ascensor, amb la qual cosa les intervencions del projecte afectaran també a la configuració dels espais comuns.

SITUACIÓ: Carrer Sant Rafel, Olot
SUPERFÍCIE: 440 m2