Serveis tècnics

REFORMA ÀTIC NUCLI ANTIC D’OLOT

PIS D’OBRA NOVA AL CENTRE D’OLOT

Registre de la propietat d’Olot

Cases aparellades a Sant Feliu de Pallerols

Reforma i millora d’edifici plurifamiliar entre mitgeres

Reforma habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres