QUI SOM

Garrotxa Serveis Tècnics 2011, SL constituïda en societat l’any 2011 neix dins el Grup Garrotxa amb l’objectiu d’oferir als nostres clients un servei integral i una estructura profesional adequada amb cooperació amb d’altres professionals especialitzats, aprofitant i maximitzant les qualitats de cadascun, per a respondre a tot tipus d’encàrrecs. Oferim la possibilitat de realizar el projecte, executar l’obra i gestionar tots els tràmits administratius directament sense haver de buscar per separat tots els professionals intervinents en la realització d’una obra.

Pilar Ayats i Vergés – arquitecta tècnica
Mariona Julià i Fabrelles – arquitecta
Anna Colom i Marguí – estudiant d’arquitectura
Dolors Juvanteny i Calm – comptabilitat

projectes-tecnics-solucions-integrals

PROJECTES

Disseny i estudi detallat de projectes d’edificació, des de la primera idea i fins a l’obra acabada, amb l’objectiu que la preocupació dels nostres clients sigui nul·la.

Registre de la propietat d’Olot

Cases aparellades a Sant Feliu de Pallerols

Reforma i millora d’edifici plurifamiliar entre mitgeres

Reforma habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres

ALTRES TREBALLS

Particulars

 • Aixecaments planimètrics
 • Estudi i realització d’amidaments d’unitats d’obra
 • Partions i replanteigs de terrenys, solars i edificis
 • Renders

Direcció d’execució d’obres

 • Planificació, organització i seguiment d’obres amb visites per dirigir l’execució material de les obres i instal·lacions tenint cura del procés constructiu amb els altres agents intervinents i segons el projecte d’execució.

Treballs de seguretat

 • Redacció de plans de seguretat i salut
 • Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres

Certificats, informes i tràmits administratius

 • Valoracions d’edificis i/o solars
 • Certificats eficiència energètica
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Informes patològics
 • ITEs
 • Legalitzacions de qualsevol tipus d’activitat
 • Tramitació de documents (llicències d’obres, tramitació a entitats de serveis, llibre de l’edifici, manual d’ús i manteniment, alta IBI…)
Serveis tècnics planificació habitatges

CONTACTE

Oficines:
Passeig d’en Blay, 30 1r
17800 Olot
Tel. 972 274 400
Mòbil 676 455 207
pilar@garrotxaserveis.com