REFORMA ÀTIC NUCLI ANTIC D’OLOT

REFORMA ÀTIC NUCLI ANTIC D'OLOT

La millora està centrada en les distribucions i condicions dels habitatges existents d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Es fa una redistribució total de l’interior, sense modificar-ne la superfície i donat que el nucli de comunicació vertical és compartit amb l’edifici contingut es proposa l’incorporació d’un ascensor, que dona directament a l’interior de la vivenda.

SITUACIÓ: Centre d’Olot
SUPERFÍCIE: 60 m2